My WordPress Blog

Phiên bản cập nhật mới của Facebook Ads có những thay đổi gì

1 1,214

Facebook vừa mới ra một vài thay đổi dành cho các chỉ số Facebook Ads và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà các nhà quảng cáo sẽ nhìn thấy hàng ngày. Chúng ta cùng đi sâu về sự thay đổi này nào

Một vài bài viết hay được đọc nhiều

Thay đổi về Labels( nhãn)

Trong các nỗ lực mà Facebook mong muốn cải thiện tính minh bạch, các số liệu trong trình Facebook Ads sẽ được gắn nhãn là “estimated” hoặc “in development.” Bạn tìm thấy những nhãn này trong bản cập nhật mới nhất

ESTIMATED

Facebook nói rằng các số liệu được ước tính dựa trên các “chỉ số mẫu mà họ đã thu thập được” và nó rất “khó để định lượng chính xác được”. Facebook sử dụng reach ( một chỉ số quen thuộc với các nhà quảng cáo Facebook Ads) như một ví dụ minh hoạ cho điều trên

“For example, reach is an estimate of the number of people who saw an ad at least once. In order for us to report reach, we analyze the number of people who see an ad multiple times, de-duplicate them and then calculate the total number of unique people in real time. To do this quickly, we sample the data and will therefore label it as estimated.”

Bản dịch

Lấy ví dụ, reach được ước tính là số lượng người nhìn thấy quảng cáo ít nhất một lần. Trong quá trình làm báo cáo về phần reach, chúng tôi nghiên cứu số lượng người – những người đã nhìn thấy quảng cáo vài lần, loại bỏ chúng và sau đó tính toán đến những người đã nhìn thấy quảng cáo một lần. Để làm được điều đó nhanh chóng, chúng tôi lấy ví dụ về data để xử lý, do đó nó được gắn nhãn là estimated

Do đó có thể giải thích một phần nào lý do mà nhiều nhà quảng cáo cho rằng phần reach được hiển thị không chính xác. Tuy nhiên Facebook có miêu tả nó cho đợt cập nhật sắp tới

Có rất nhiều các chỉ số được gắn nhãn estimate cho đợt sắp tới. Bạn có thể xem chúng tại đây. Còn bây giờ mình xin phép gửi đến một số các chỉ số mà mọi người hay dùng nhất 

 • Various mobile app actions
 • Amount Spent
 • Estimated Ad Recall Lift
 • Frequency
 • Negative Feedback
 • People Taking Action
 • Positive Feedback
 • Reach
 • Relevance Score
 • Social Reach
 • Store Visits
 • Many of the “Unique” actions (clicks, CTR, Landing Page Views, Link Clicks, etc.)

Để rõ ràng hơn, được gắn nhãn Estimated không có nghĩa là số liệu đó sai và không tin tưởng. Thêm vào đó với các chỉ số này tôi chỉ cần xác định được các thông tin định tính để trả lời câu hỏi ” Nó có hoạt động tốt hay không” chứ không đi sâu vào phân tích các chỉ số

IN DEVELOPMENT

Facebook mới thêm một vài các chỉ số mới trong đợt cập nhật mới này và họ nói rằng các chỉ số này vẫn đang trong quá trình test vì thế nó được gắn nhãn là In Development. Do nó còn mới và đang trong quá trình thử nghiệm vì thế các chỉ số này có thể sẽ thay đổi lần nữa

Facebook sử dụng Estimated Ad Recall Lift  như là một ví dụ để miêu tả

For example, estimated ad recall lift is a metric used by brands to understand the differences between people who can recall a brand after seeing an ad compared to those who have not seen an ad. This kind of automated measurement is still new and requires both polling and machine learning. Because we use sampling to determine this metric, it will be labeled as estimated, and since we’re still gathering advertiser feedback on it, it will also be labeled as in development.

Bản dịch

Ví dụ, Estimated Ad Recall Lift là một chỉ số được các brand sử dụng để hiểu rõ được sự khác nhau giữa những người đã recall thương hiệu sau khi nhìn thấy quảng cáo so sánh với những người không nhìn thấy quảng cáo. Chỉ số đo lường này vẫn còn mới và cần sự kết hợp giữa việc bỏ phiếu lẫn machine learning. Bởi vì chúng tôi sử dụng mẫu để xác định chỉ số này, nó vẫn được gắn nhãn là estimated, và khi chúng tôi nhận được những phản hồi từ phía nhà quảng cáo, giờ đây nó được gắn nhãn thành in development

Các chỉ số được gắn nhãn In development trong đợt này là

 • Card Views
 • Cost per Estimated Ad Recall Lift (People)
 • Cost per Landing Page View
 • Cost per Store Visit
 • Cost per Unique Landing Page View
 • Estimated Ad Recall Lift (People)
 • Estimated Ad Recall Lift Rate
 • Landing Page Views
 • Store Visits
 • Unique Attention Impressions
 • Unique Attention Impressions Rate
 • Unique Landing Page Views

Giống như nhãn estimated, nhãn in development vẫn đang trong quá trình test và có thể không hoàn hảo lắm

Removing Metrics

Trong tháng 7 này, Facebook sẽ bỏ đi một số các chỉ số mà Facebook cảm thấy dư thừa, lạc hậu hoặc hiếm khi sử dụng. Theo con số mà mình liệt kê được thì có 19 chỉ số Facebook sẽ bỏ, 6 trong số chúng được gắn nhãn là estimated

Các chỉ số mà Facebook sẽ bỏ trong tháng 7 tới là

 • Actions
 • People Taking Action
 • Cost per Any Action
 • Amount Spent Today
 • Button Clicks
 • Canvas Component Time Percentage
 • Carousel Card breakdown for conversion metrics
 • Link Click Destination
 • Mobile App Actions Conversion Value
 • Page Mentions
 • Cost per Page Mention
 • Page Tab Views
 • Cost per Page Tab View
 • Positive Feedback
 • Negative Feedback
 • Social Reach
 • Social Impressions
 • Social Clicks (All)
 • Unique Social Clicks (All)

Facebook có giải thích lý do vì sao mà họ lại loại bỏ các chỉ số này. Thêm vào đó Facebook sẽ hướng dẫn cho bạn một vài cách để có thể thay thế các chỉ số này

Actions, People Taking Action, Cost per Any Action: Nên focus vào câu chuyện tính toán rõ ràng hơn về các hành động mà bạn đã đo lường

Amount Spent Today: Sử dụng chỉ số đo lường Amount Spent với thời gian được set trong ngày hôm nay

Button Clicks: Sử dụng Link Clicks, Event Responses or Offers Saved để thay thế

Canvas Component Time Percentage: Sử dụng Canvas View Time and Canvas View Percentage để thay thế

Carousel Card breakdown for conversion metrics: Sử dụng Link Clicks metric broken down by Carousel Card để thay thế

Link Click Destination: Sử dụng Outbound Clicks and Landing Page Views để thay thế

Mobile App Actions Conversion Value: Sử dụng app event conversion values (ex: Mobile App Purchases Conversion Value) để thay thế

Page Mentions, Cost per Page Mention: Sử dụng Page Likes or Page Engagement để thay thế

Page Tab Views, Cost per Page Tab View: Sử dụng Page Likes or Page Engagement để thay thế

Positive Feedback, Negative Feedback: Sử dụng Relevance Score để thay thế

Social Reach, Social Impressions, Social Clicks (All), Unique Social Clicks (All): Sử dụng Reach and Impressions để thay thế

———–

Dưới đây là một vài cập nhật mới nhất của Facebook trong giai đoạn này, bạn nghĩ sao về điều đó. Hãy cho mình biết cảm nhận nhé 

 

Comments
Loading...