My WordPress Blog

Làm thế nào để chăm sóc khách hàng cũ

Có một vấn đề mà phần lớn doanh nghiệp đang gặp phải chính là không biết làm thế nào để chăm sóc khách hàng của mình hiệu quả. Tuy nhiên trước khi đi vào vấn đề chính, mình muốn chỉ ra một số vấn đề mà khách hàng lại không lựa chọn sản phẩm…